ZAKRES USŁUG

Poznaj to, w czym jesteśmy najlepsi

ZAKRES NASZYCH USŁUG

INSTALACJE
ELEKTRYCZNE

Elektryczna obsługa inwestycji. Montaż
i rozbudowa systemów oświetlenia awaryjnego. Rozbudowa istniejących już instalacji. Wymiana oświetlenia. Wewnętrzne linie zasilające oraz przyłącza kablowe. Prefabrykacja rozdzielnic elektrycznych.

AUTOMATYKA BUDYNKOWA - BMS

Polega na integrowaniu instalacji znajdującej się w obiekcie oraz kontroluje parametry pracy poszczególnych urządzeń, informując o problemach i awariach.

automatyka przemysłowa

Głównym zadaniem jest sterowanie pracą urządzeń wykorzystywanych w fabrykach. Mózgiem automatyki jest układ sterujący. To on wykrywa usterki czy problemy z prędkością pracy maszyn.

instalacje
CCTV

Telewizyjne systemy dozorowe
- system CCTV umożliwia monitorowanie
i rejestrowanie zdarzeń za pomocą zainstalowanych w obiekcie kamer.

instalacje
LAN

Umożliwiają łączenie sieciowe urządzeń znajdujących się w obiekcie, np. komputerów stacjonarnych, łączenie ich z Internetem
i wymianę zasobów komputerowych między nimi.

instalacje
SSP

Systemy sygnalizacji pożaru - wykrywa powstający pożar, włącza alarm
i automatycznie powiadamia o zagrożeniu straż pożarną. System może sterować innymi urządzeniami, jak np. klapy i drzwi pożarowe czy klapy i okna oddymiające.

instalacje
DSO

Dźwiękowy system ostrzegawczy - przeznaczony jest do rozgłaszania sygnałów ostrzegawczych i komunikatów głosowych, które są nadawane automatycznie po otrzymaniu sygnału z systemu sygnalizacji pożarowej.

instalacje
SSWIN

System Sygnalizacji Włamania i Napadu - w tym systemie zastosowane czujniki wykrywają osoby niepożądane w budynku lub poza nim i powodują automatycznie uruchomienie się alarmu.

System kontroli dostępu

Za pomocą czytników zbliżeniowych, zamków elektronicznych z szyfrowaniem
i czytników biometrycznych sprawdza, czy dana osoba jest uprawniona do wejścia do chronionych przez system strefy, pomieszczenia czy budynku.

projektowanie
instalacji elektrycznych

Opracowywanie projektów instalacji elektrycznych dla zakładów produkcyjnych
i usługowych, dla obiektów mieszkaniowych. Projektowanie instalacji średniego napięcia
i stacji transformatorowych. Projekty modernizacyjne.

projektowanie instalacji teletechnicznych

Okablowanie strukturalne. Okablowanie światłowodowe. Systemy kontroli dostępu. Monitoring wizyjny. Systemy sygnalizacji pożaru z matrycą sterowań pożarowych. Dźwiękowy system ostrzegawczy. Sieci alarmowe. Systemy rejestracji czasu pracy. Instalacje domofonowe
i wideodomofonowe. Sieci telefoniczne, przyłącza telekomunikacyjne. Systemy sygnalizacji włamania i napadu .Instalacje detekcji gazów, oddymiania i przewietrzania. Instalacje telewizyjne RTV/SAT i telewizji kablowej. System Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS) Multimedialne
i Audiowizualne (AV)

projektowanie
automatyki

Doradztwo techniczne z zakresu automatyki przemysłowej. Opracowanie koncepcji systemu automatyki, systemu sterowania. Dobór aparatury kontrolno-pomiarowej
i automatyki – AKPiA. Projektowanie szaf automatyki.

USŁUGI ZWIĄZANE Z AUTOMATYKĄ

Programowanie sterowników PLC różnych producentów (Beckhoff, Siemens, Schneider Electric, Wago). odzyskiwanie danych ze sterowników PLC. Programowanie paneli operatorskichHMI (Pro-Face, Schneider Electric, Siemens, Weintek). Programowanie systemów wizualizacji i sterowania typu SCADA (ASIX, InTouch, WinCC)

PREFABRYKACJA SZAF AUTOMATYKI, SZAF STEROWNICZYCH, ROZDZIELNIC ELEKTRYCZNYCH

Wykonujemy również prace w koncepcji „zaprojektuj i wybuduj”.

KIM SĄ NASI KLIENCI?

Naszą ofertę kierujemy w szczególności do firm budowlanych.
Głównie wykonujemy instalacje w halach magazynowych i produkcyjnych oraz w budynkach biurowych.

MASZ PYTANIE DOTYCZĄCE USŁUGI? POTRZEBUJESZ WYCENY?

Napisz na nasz adres biuro@kabikon.com

Zadzwoń

Czekaj na odpowiedź

Możliwie w jak najkrótszym czasie udzielimy Ci odpowiedzi.
TOP