Zakończyliśmy prace związane z AKPiA stacji transformatorowej.

Automatyka wykonana jest na sterownikach SIEMENS z serii S7-1500.
Monitorujemy parametry pracy trafostacji:

– temperaturę rdzeni transformatorów,
– amplitudę drgań transformatorów,
– temperaturę i wilgotność w komorach transformatorowych,
– stan przełączników SZR nN i SN,
– parametry sieci w polach odpływowych.

Oprócz tego za pomocą wykonanej przez nas wizualizacji w programie ASIX, operator ma możliwość wykonywania operacji łączeniowych na stacji.

#AKPiA#trafostacja#siemens